.
Sepetiniz :
Boş

ÖDEMİŞ İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE -1) TARAFLAR

1.1- ÖDEMİŞ İLETİŞİM HİZMET PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADRES : Akıncılar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi No:78/1A ÖDEMİŞ/İZMİR
TEL : (0232)5455942 TEL-GSM : 05444784710 – 05072592650
E-MAİL :

1.2-………………………………………………………………………………………………..(ABONE)
ADRES :………………………………………………………………………………………..
TEL :…………………………………………………………………………………………
E-MAİL :…………………………………………………………………………………………
MÜŞTERİ NO : ........................................................................................

MADDE-2) TANIMLAR, KISALTMALAR

ÖDEMİŞ İLETİŞİM: ÖDEMİŞ İLETİŞİM HİZMET PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ABONE : ÖDEMİŞ İLETİŞİMİN hizmetinden yararlanmak isteyen yukarıda belirtilen gerçek yada tüzel kişi.
STH : Teknoloji sınırlaması olmaksızın sabit karasal telefon şebekesi üzerinden ABONE’ye temel ve katma değerli telefon hizmetlerinin sunulmasıdır.
ALICI : ABONE tarafından kendi rızasıyla telefon numarasını ÖDEMİŞ İLETİŞİM’ e verilerek iş bu sözleşme konusu hizmet sağlanan mesaj sahibi
TARAF : ÖDEMİŞ İLETİŞİM veya ABONE
TARAFLAR : ÖDEMİŞ İLETİŞİM ve ABONE
HİZMET : ÖDEMİŞ İLETİŞİM tarafından, ABONE’ nin belirlediği numaralara, SMS yolu ile yazılı kısa mesajın ulaştırması konusunda verilen hizmet.
KARAKTER : Gönderilen kısa mesajın içinde yer alan (a-z) küçük harfler, (A-Z) büyük harfler, (0-9) rakamlar ve (, ), ], [, /, \, %, ? gibi özel işaretlerdir.
SMS : Kısa Mesaj
SONLANDIRMA : Bir ABONEnin veya operatörün başlattığı çağrının operatörler üzerinden taşınarak başka bir ABONEye ulaştırılması.
NUMARA : Sabit telefon numaraları veya cep telefon numaraları.
GSM : Global System for Mobile Communication.
YIL : Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren geçen, her bir 12 (on iki) aylık dönemi ifade eder.
GÜN : Aksi açıkça yazılmadıkça takvim günüdür.
TARİFE : Hizmet için, ücrete tabi Ek Hizmetler için ve diğer ücrete tabi işlemler için belirlenen ücretleri içeren, Bayi, Çözüm Ortakları ve Son Kullanıcılara uygulanan fiyat listesidir.
GÖNDEREN AD : Kısa Mesajların (SMS) gönderici bilgisi (CLI ya da Firma Unvanı).
CLI : Arayan numara bilgisi.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ

Sözleşme ve ekleri, taraflar arasında bu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak mevcut olan Sözleşme’nin tamamını teşkil eder ve bu Sözleşme’de yer alan hususlarla ilgili olarak taraflar arasında önceden mevcut bütün yazılı veya şifahi anlaşmaları, taahhütleri ve kabulleri hükümsüz kılar. Aşağıda yazılı ekler işbu sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz ekleridir.

Ek-1 TÜZEL KİŞİ için; İmza Sirküleri
Ek-2 TÜZEL KİŞİ için, Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi / GERÇEK Kişi için, Kimlik Fotokopisi
Ek-3 Abone şirketin vergi levhası
Ek-4 ÖDEMİŞ İLETİŞİM tarafından ABONE’den talep edilen diğer belgeler

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.A ÖDEMİŞ İLETİŞİM’ in yükümlülükleri;
4.1 ÖDEMİŞ İLETİŞİM ABONE’ye, ÖDEMİŞ İLETİŞİM’ in STH hizmetini kullanabilmesi için aşağıdaki alt yapı hizmet ve yazılımlarını sağlayacaktır:
4.1.1 ÖDEMİŞ İLETİŞİM Kısa Mesaj gönderme yazılımı.
4.1.2 Kendi yazılımını geliştirmek isteyen ABONE’nin, ÖDEMİŞ İLETİŞİM sistemine erişerek, Kısa Mesaj göndermesini sağlayacak ara yazılımlar.
4.2 ÖDEMİŞ İLETİŞİM, ABONE’nin mesai saatleri içinde ulaşabileceği, ABONE hizmetleri birimi ile teknik desteği sağlayacaktır.
4.3 ÖDEMİŞ İLETİŞİM, her ABONE için standart çözümlerini sunmakla mükelleftir.
4.4 ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in kusuru nedeniyle, doğacak bir anlaşmazlık sonucu sözleşme feshedilirse, ABONE sahip olduğu kontörleri bitene kadar sistemi kullanmaya devam edebilecektir.
4.5 ÖDEMİŞ İLETİŞİM; bir ay içerisinde ABONE’nin satın aldığı kontör’lerden tüketilmemiş olan kontör’ü sonraki aya aktarmakla yükümlüdür. 1 yıl sonunda kullanılmayan kontörleri silme hakkına sahiptir. Aktarımlar işbu Sözleşme süresi ile sınırlıdır.
4.6 ÖDEMİŞ İLETİŞİM, Kısa mesaj gönderilecek Abonenin hattının açık olmaması, telefon ayarlarının Kısa Mesaj almaya uygun olmaması, havasal ve karasal iletişim hatları ile şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı Kısa mesajın alıcısına mutlak ulaştırılacağını garanti etmez. Gönderilecek Kısa mesaj Operatörüne teslim edildikten sonra, Operatörünün Kısa mesaj Merkezinde yine Operatörünün belirlemiş olduğu Kısa mesaj geçerlilik süresi boyunca iletilmesi denenecektir.
4.7 Hizmet’in verilmesi sırasında diğer operatörlerden kaynaklanan problemlerde, diğer operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir ve problemlerden kaynaklanan işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesinde ortaya çıkabilecek olan aksamalardan, ÖDEMİŞ İLETİŞİM sorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, ABONE’nin veya üçüncü şahısların hileli bir şekilde hizmeti bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle veya yasal sebeplerle ya da ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle hizmetin verilmesi geçici olarak ya da tamamen durabilir. ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in bu gibi hallerde hiçbir sorumluluğu yoktur. ÖDEMİŞ İLETİŞİM, mümkün ve gerekli olan hallerde, bu tür kesintileri ABONE’lerine duyuracaktır.
4.8 ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir.
4.9 ÖDEMİŞ İLETİŞİM, ABONE’ye sağlanmış olan Kısa mesaj hizmetine ilişkin faturaları ücretsiz olarak tanzim edip mevzuata uygun olarak gönderecektir.
4.10 Ücretlendirme, tarife, fiyat değişikliği de dahil olmak üzere hizmetin sunumuna ilişkin koşullarda herhangi bir değişiklik olması halinde bu durum ÖDEMİŞ İLETİŞİM tarafından değişiklik yürürlüğe girmeden önce ABONE’ye mevzuata uygun olarak ÖDEMİŞ İLETİŞİM’e ait www.odemisiletisim.com adresli internet sitelerinden duyurulacaktır.
4.11 ABONE’nin kendi Aboneleri ile ve/veya üçüncü kişilerle işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesi sırasında ortaya çıkabilecek (şirket’in kusur ve ihmali hariç) problemlerden ÖDEMİŞ İLETİŞİM sorumlu değildir.

4. B ABONE’nin yükümlülükleri;
4.12 ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in ABONE’ye bu hizmeti sağlayabilmesi için ABONE, Madde.4. de belirtilen ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in geliştirdiği yazılımları ya da ÖDEMİŞ İLETİŞİM tarafından yazılı onay verilmiş bir yazılımı temin etmekle yükümlü olup, ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in sistemine ulaştıracaktır.
4.13 ABONE, göndereceği Kısa Mesajların içeriğini hazırlarken ÖDEMİŞ İLETİŞİM tarafından belirlenmiş format ve teknik kurallara uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu nedenle gönderilemeyecek olan Kısa Mesajlardan ÖDEMİŞ İLETİŞİM sorumlu değildir. ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in bahsedilen format ve teknik kuralları her hangi bir zamanda değiştirme hakkı saklıdır.
4.14 ABONE tarafından hazırlanan tüm SMS metinleri 917 Karakteri geçmeyecektir. 1 boy SMS 160, 2 boy SMS 306, 3 boy SMS 459, 4 boy SMS 612, 5 boy SMS 765, 6 boy SMS 917 karakterdir. Bu sınırı aşan metinlerin gönderilememesinden ve/veya eksik gönderilmesinden ÖDEMİŞ İLETİŞİM sorumlu değildir.
4.15 Hizmetin verilmesi sırasında ÖDEMİŞ İLETİŞİM’den kaynaklanabilecek teknik sorunlar, ABONE’nin Üyelik Formunda belirtmiş olduğu yetkilisine telefon, e-mail veya faks yolu ile en kısa sürede bildirilecektir. ABONE bu amaçla, işbu Sözleşme’nin imza tarihinden vermiş olduğu bilgilerdeki değişiklikleri, 1 gün içinde ilgili yetkilinin adı-soyadı, telefonu, e–mail adresi, GSM numarası ve faks numarasını bildirmek zorundadır. Aksi takdirde ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in sorumluluğu doğmayacaktır.
4.16 ABONE kendisi tarafından Abonelerine/Çalışanlarına gönderilmek üzere hazırlanacak olan hizmetin numaralarının yasal olarak elde etmek suretiyle, Aboneleri/ Çalışanları tarafından verildiğini ve kendilerine SMS gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirerek hizmeti almak için onay verdiğini; bu konuda Abonelerden gelecek her türlü talep, şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.17 ABONE, ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in ihmal ve kusurundan kaynaklanan sebepler dışında, gönderilen Kısa mesaj bilgilerin sahibine yanlış veya eksik gönderilmesinden veya onayı alınmadan gönderilmiş olmasından ve bu konularda 3. şahıslar tarafından ÖDEMİŞ İLETİŞİM’e yöneltilebilecek talep ve davaların asıl muhatabının kendisi olduğunu, bu konuda ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.18 ABONE, alıcılardan ÖDEMİŞ İLETİŞİM’e kendilerine Kısa mesaj gönderilmemesi hususunda bir talep gelmesi halinde ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in herhangi bir bildirim yapmaksızın söz konusu alıcılara Kısa mesaj gönderimini derhal engelleme hakkına sahip olduğunu, ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in bu talebi bildirme yükümlülüğü olmadığını kabul eder.
4.19 ABONE, Kısa mesaj içeriklerinin tamamının kendisi tarafından hazırlanacağını, Kısa mesaj içerisinde yer alan ifadelerin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış ve/veya eksik olmayacağını, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini, T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, adaba, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, TC’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, aksi halde, söz konusu ifadelerden kaynaklanan her türlü zarar ya da tazminat taleplerinden sorumlu olacağını, bu ifadeler nedeniyle ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın, suç teşkil eden fiillerin ve/veya tazminat taleplerinin muhatabının kendisi olduğunu, işbu sebeple ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in herhangi bir tazminat ödemesi halinde, kendisine rücu edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.20 ABONE kullanmak istediği CLI(Gönderen Ad) ‘ları belirlerken, ulusal marka, siyasi parti adı gibi tescil edilmiş olan her türlü ad, unvan ya da markaların kullanılmasının ancak bu ad, unvan ya da markaların hak ve imtiyaz sahiplerinin yazılı izniyle mümkün olacağını bildiğini ve bu alanda dini, siyasi ya da ayrılıkçı ifadelerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini, ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin başlık/başlıkların tamamının ve/veya bir kısmının tanımlanmasını reddetme ve/veya değiştirerek tanımlama hakkı olduğunu; bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağını; başlık olarak kullanmak istediği yeni kelime/kelime gruplarını ÖDEMİŞ İLETİŞİM’e yazılı olarak bildireceğini ve bu hususun ihlali sonucu oluşabilecek her türlü uyuşmazlıkların tek muhatabı olduğunu, bu konu ile ilgili her türlü yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu, ABONE ‘nin belirlediği Originator veya CLI‘ler ile ilgili olarak doğacak her türlü tazminat taleplerinin tek muhatabı olduğunu, bu sebeple ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı karşılamakla yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.21 ABONE yararlandığı hizmeti ticaret amacı ile üçüncü kişilere kullandıramaz. Aksine davranan ABONE’nin Abonelik Sözleşmesi iptal edilir.
4.22 Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, ABONE’nin bu Sözleşme ile elde ettiği haklara haciz veya tedbir konularak hizmetin kapattırılması, verilmesinin engellenmesi, vb. hallerde ABONE, ÖDEMİŞ İLETİŞİM ’ten hiçbir hak ya da tazminat iddiasında bulunamaz.

MADDE 5 - ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

5.1 ABONE, ÖDEMİŞ İLETİŞİM’nin Web sayfalarında açıklamış olduğu tarifelerden bir tanesini seçer ve seçmiş olduğu tarife fiyatları üzerinden STH hizmetini satın alır.
5.2 ÖDEMİŞ İLETİŞİM ABONE’nin satın aldığı tarifeyi ve tarifeye ilişkin fiyatları istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir, fiyat değişiklikleri ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in web sayfasından duyurulacak olup, sitede yayımlanan duyurular ABONE’ye tebligat yerine geçecektir.
5.3 ABONE, belirlenen tarife üzerinden hesaplanacak ücreti, ÖDEMİŞ İLETİŞİM’e peşin olarak ödeyecektir. ÖDEMİŞ İLETİŞİM ön ödemeyi takiben 15 ( onbeş) iş günü içinde ABONE’ye fatura kesecektir.
5.4 ÖDEMİŞ İLETİŞİM’den kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı gönderilemeyen Kısa mesaj’ları ücretlendirilmeyecektir. ABONE bu sebepten dolayı ÖDEMİŞ İLETİŞİM’den hiçbir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder.
5.5 ABONE’nin herhangi bir sebep göstermeksizin işbu Sözleşmeyi fesih etmek istemesi ve/veya ABONE’nin ihmal yada kusurundan kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı işbu Sözleşmenin münfesih olması durumunda, ABONE Sözleşme bitimine kadar olan tüm taahhütlerinin bedelini 15(beş) iş günü içinde ÖDEMİŞ İLETİŞİM’e ödemekle yükümlüdür.
5.6 ABONE; ÖDEMİŞ İLETİŞİM’den kredi kartı kullanarak online yada mail order yöntemi ile yaptığı alışverişlerde, kredi kartının çalıntı ve/veya sahte çıkması vb durumlarda ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.7 ÖDEMİŞ İLETİŞİM ilgili aya ait bütün ödemelere ilişkin tüm faturaları takip eden ayın ilk haftası içerisinde ABONE’ye postalayacaktır.

MADDE 6 – DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

ABONE, ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen olsun Sözleşme konusu işleri, Sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve borçları herhangi bir gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsa herhangi bir sebeple bu Sözleşmede ve ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklara ortak edemez ve hak ve alacakları başkasına devir ve temlik edemez. Böyle izinsiz bir devrin yapılması halinde, İşbu Sözleşme ÖDEMİŞ İLETİŞİM tarafından tek taraflı olarak fesih edilecek olup; ABONE, ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in bu nedenle uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir.

MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ

Sözleşme Taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle yürürlükte kalır. Sözleşme yürürlük süresinin tamamlanmasından en az bir ay öncesinden Taraflardan biri diğer Tarafa yazılı olarak Sözleşmeyi sona erdirmek istediğini yazılı olarak ihbar etmediği takdirde, 1 yıllık ilave periyotlar şeklinde otomatik olarak uzayacaktır.

MADDE 8 – MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; Grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın), İç savaş, Terör eylemleri, Deprem, Yangın, Su baskını, v.b. afetler, Devletin karar ve eylemleri vb.). Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik krizler mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebep durumunun oluşması halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edecekler, ancak sorunun çözümü için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir.

MADDE 9 – TEBLİGAT ADRESLERİ

Tebligatlar, tarafların işbu Sözleşme’nin girişinde yer alan adreslerine, yetkili imza mukabili elden, taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yapılacaktır. Taraflar; taraflardan birinin adres değiştirmesi durumunda adresi değişen taraf diğer tarafa en geç bir hafta içinde yeni adresini bildirmedikçe, her türlü tebligatın Sözleşmede belirtilen adrese yapılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını kabul edeceklerdir.

MADDE 10 – DELİL ANLAŞMASI

Taraflar; işbu Sözleşmenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in elektronik ortamda sakladığı kayıtları ile defter ve muhasebe kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, Şirketi yemin teklifinden ber’i kıldıklarını ve bu maddenin HUMK.nun 287.nci maddesinde yazılı delil Sözleşmesi olduğunu kabul ederler.

MADDE 10 – DELİL ANLAŞMASI

Taraflar; işbu Sözleşmenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in elektronik ortamda sakladığı kayıtları ile defter ve muhasebe kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, Şirketi yemin teklifinden ber’i kıldıklarını ve bu maddenin HUMK.nun 287.nci maddesinde yazılı delil Sözleşmesi olduğunu kabul ederler.

MADDE 11 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir. Sözleşmenin ifası ve/veya yorumlanmasından ve Sözleşme kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilaf halinde doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için, ÖDEMİŞ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 12 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan biri, Madde 8’de belirtilen mücbir sebepler dışında, 1 (bir) aydan daha uzun bir süre, işbu Sözleşme ve ek/ekler kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde (temerrüt hali hariç), diğer Taraf durumu on (10) gün öncesinden karşı Taraf’a yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla, Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

MADDE 13 – VERGİ VE MASRAFLAR

Bu Sözleşmeden dolayı oluşabilecek harç, damga pulu vs. masraflar ÖDEMİŞ İLETİŞİM ve ABONE tarafından ortak olarak karşılanacaktır.

MADDE 14 – DİĞER HÜKÜMLER

14.1 Bu Sözleşme’nin bir hükmünün her hangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuki bir engelin bulunmaması kaydıyla, geriye kalan diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir. Sözleşmenin diğer maddeleri geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.
14.2 ABONE, tarafından Başvuru Formunda verilen cep telefonu, faks, e-mail yada posta adresine teslim edilen şifre, Kullanıcı Adı, detaylı raporlamalar gibi, kendisine özel her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından, bu bilgi yada belgelerin 3. şahısların eline geçmemesiyle sorumlu olduğunu bilir ve elinden gelen güvenlik önlemlerini alır. Fakat bu konuda ÖDEMİŞ İLETİŞİM’den hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. ABONE ayrıca, ÖDEMİŞ İLETİŞİM tarafından kendisi ile ilgili olarak edinilecek bilgilerin, ÖDEMİŞ İLETİŞİM’nden ABONE'ye verilecektir.
14.3 ABONE, kendisine teslim edilen verilerin, 3. şahısların eline geçmesi sonucu doğabilecek her türlü alıcı şikayetleri ile tazminat taleplerinin tek muhatabı olduğunu, bu konuda ÖDEMİŞ İLETİŞİM’den hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.
14.4 ABONE ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in, Madde 4.1’de belirtilen tüm yazılım ve alt yapı ile bu yazılımlar içinde yer alan reklam alanlarının tek hak ve imtiyaz sahibi olduğunu, ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in haber vermeksizin bu ürün ya da ürünlerin özelliklerini değiştirebileceğini kabul ve beyan eder.
14.5 Telekomünikasyon Kurumu nezdinde oluşacak ücretlendirme değişiklikleri sonucunda operatörler arasında ara bağlantı ücretinin Faks, Çağrı ve Kısa mesaj içinde uygulanması durumunda, ÖDEMİŞ İLETİŞİM işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu Sözleşmenin fesih edilmesi halinde, en geç 15(beş) iş günü içerisinde ABONE, ÖDEMİŞ İLETİŞİM tarafından yapılacak hesaba ilişkin ödemeyi yapmayı taahhüt eder.
14.6 Hizmet bilgilerinin detayları saklı kalmak kaydıyla, ABONE’nin adı referans bilgisi olarak ÖDEMİŞ İLETİŞİM tarafından kullanılabilir.

MADDE 15 – TEMSİL YASAĞI

İşbu Sözleşme kapsamında ABONE, hiçbir şekilde ve şartta diğer tarafın hukuksal temsilcisi, acentası veya vekili olmayıp; diğer ÖDEMİŞ İLETİŞİM’i yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye de sahip değildir. ABONE, ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in adına veya hesabına hiçbir surette 3. gerçek ya da tüzel kişilerle herhangi bir sözlü ya da yazılı akit yapamaz, taahhütlerde bulunamaz.

MADDE 16 – ÖZEL ŞARTLAR

16.1 ABONE; konkordatoya başvurması, iflasının istenmesi, tüzel kişiliği hakkında tasfiye kararı alınması, aleyhine icra takibinin yapılması veya icranın semeresiz kalması, aleyhine aciz vesikası alınması, başka bir şirket ile birleşmesi, malvarlığının üzerine ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in servisi derhal durdurma hakkına haiz olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
16.2 İşbu Sözleşmede ÖDEMİŞ İLETİŞİM’e tanınan sürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olmasının ÖDEMİŞ İLETİŞİM’in bu haktan vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağını ABONE kabul eder.
16.3 İşbu Sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasında ekleri ile bir ve bütün olarak değerlendirilecektir. Eklerde belirtilen yükümlülük ve sorumluluklara uyulmaması, Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yerine getirilmemesi sonucunu doğuracaktır.

MADDE 17 – SÖZLEŞMENİN NÜSHALARIABONE,

İki asıl nüsha halinde tanzim edilerek birlikte imzalanan iş bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu ve kabul ettiğini, ekte yer alan belgelerin kendisi tarafından ibraz edildiğini, ibraz edilen belgelerin kendisine ait ve doğru olduğunu, ÖDEMİŞ İLETİŞİM’ e vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder.